Kazania

2023 >> 2022 >> 2021 >> 2020 >> 2019 >> 2018 >> 2017 >> 2016 >> 2015 >> 2014 >> 2013 >> 2012 >> 2011 >> 2010 >> 2009 >> 2008 >> 2007 >> 2006 >> 2005

 • 2022.12.25 – Krzysztof Wantuch – Światło w ciemności

  Izajasza 8:23-9:6


 • 2022.12.18 – Filip Nerc

  Rzymian 12:1-8


 • 2022.12.11 – Ken Brownd – I co teraz?

  Dzieje 20:32


 • 2022.12.10 – Krzysztof Wantuch – Wigilijka

  Mateusza 1:1-17


 • 2022.12.04 – Krzysztof Wantuch – Wyższość Nowego Przymierza

  Hebrajczyków 8:1-13 | Objawienie 7,9 | Objawienie 21:10-11 | Objawienie 21:22 | Galacjan 3:10 | Hebrajczyków 9:12 | Hebrajczyków 10:14 | 2 Koryntian 3:5-6


Mówca:


Księga: