Maciej Białecki

<< Powrót do kazań

 • 2020.05.10 – Maciej Białecki

  Marka 12:28-34 | Powtórzonego Prawa 6:4-9 | Kapłańska 19:18 | Marka 10:21-31


 • 2019.12.25 – Maciej Białecki

  Mateusza 28:16-20 | Łukasza 9:59-62 | Mateusza 19:29-30 | Łukasza 14:25-26 | 1Koryntian 2:13-14 | 1Koryntian 15:4-9


 • 2019.10.20 – Maciej Białecki

  1Piotra 1:1-8


 • 2019.05.05 – Maciej Białecki

  1Piotra 2:13-25


 • 2019.04.07 – Maciej Białecki – Posłuszeństwo w Panu

  2Koryntian 7:9-10 | Efezjan 6:1-4 | Wyjścia 20:12 | Przysłów 19:18