List do Kolosan

<< Powrót do kazań

 • 2023.05.14 – Krzysztof Wantuch – Dojrzały chrześcijanin: człowiek modlitwy i Ewangelii

  Kolosan 4:2-6 | 1Tesaloniczan 5:6-8 | Marka 13:10


 • 30.04.2023 – Krzysztof Wantuch – Przemijające poddanie

  Kolosan 3:18-4:1 | Jozuego 24:15 | Filipian 2:6-8


 • 2023.04.16 – Krzysztof Wantuch – Z Chrystusem w kontrze

  Kolosan 3:1-17 | Rodzaju 6:5 | Rzymian 13:11-14


 • 2023.03.19 – Krzysztof Wantuch – Nie daj się ograbić z przemienionego życia

  Kolosan 2:8-23


 • 2023.02.26 – Krzysztof Wantuch – Cztery filary, czyli Chrystus w nas i pośród nas

  Kolosan 1:24-2:7