List do Kolosan

<< Powrót do kazań

 • 2023.01.29 – Krzysztof Wantuch – Przemienione życie

  Kolosan 1:3-8 | Rzymian 10:17 | Hebrajczyków 11:6 | 1Jana 3:14 | Mateusza 5:44 | 1Koryntian 13:13 | Efezjan 1:18 | Efezjan 2:8 | Rzymian 5:5 | Tytusa 1:3 | Mateusza 28:20 | 1Korynian 2:4


 • 2023.01.15 – Roy Stiff

  Kolosan 3:1-9 | 1Koryntian 6:17 | Jakuba 1:19-21 | Kolosan 3:12-14 | Efezjan 4:26 | Hebrajczyków 12:14-15


 • 2023.01.01 – Krzysztof Wantuch

  Dzieje Apostolskie 12:25-14:28 | Dzieje Apostolskie 1:8 | Kolosan 1:6 | 2Tymoteusza 3:11-12


 • 2022.05.29 – Krzysztof Wantuch

  Jonasza 3:1-10 | Jana 3:16 | Kolosan 1:21-22


 • 2022.01.16 – Mateusz Wichary – O, ceń swój Zbór

  Kolosan 1:24-29 | Dzieje Apostolskie 9:1-5 | Filipian 2:17