Księga Ezdrasza

<< Powrót do kazań

  • 2023.05.07 – Adrian Stróżek – Zastanówcie się nad waszym postępowaniem

    Psalm 137 | Ezdrasza 1:1-2 | Ezdrasza 5:1-2 | Aggeusza 1 | Aggeusza 2:10-19


  • 2020.01.05 – Eugeniusz Kuprianow

    Ezdrasza 1:3,5,9-10 | Daniela 1:1-2 | Ezdrasza 3:1,8-9 | Ezdrasza 7:6,9-10,25-26,28 | Ezdrasza 8:17-18,21-23,31