Księga Kapłańska

<< Powrót do kazań

  • 2020.05.10 – Maciej Białecki

    Marka 12:28-34 | Powtórzonego Prawa 6:4-9 | Kapłańska 19:18 | Marka 10:21-31


  • 2013.05.19 – Robert Miksa – Czas żniwa

    Kapłańska 23:1-44 | Mateusza 25:14-30