Księga Malachiasza

<< Powrót do kazań

  • 2021.01.03 – Krzysztof Wantuch

    Marka 1:1-15 | Rodzaju 3:15 | Rodzaju 22:18 | Galacjan 3:16 | Rodzaju 49:10 | 2Samuela 7:12-13 | Malachiasza 3:1 | Malachiasza 3:22-24 | Izajasza 61:1 | Rodzaju 1:1-2 | Jana 1:1-3 | Izajasza 63:17-64:4


  • 2016.09.04 – Robert Miksa – Życie pełne owoców wiary

    Filipian 4:10-23 | 2Koryntian 8:1-5 | Przysłów 3:5-9 | Malachiasza 3:8-10


  • 2016.07.17 – Sławomir Biliński

    Malachiasza 3:1-6