Pierwsza Księga Samuela

<< Powrót do kazań

 • 2023.03.12 – Sean Martin

  1Samuela 1:1-2:11


 • 2022.10.09 – Ken Brownd

  1Samuela 13:5-12 | 1Samuela 14:6-23


 • 2019.02.17 – Ken Brownd – Podejmowanie decyzji

  1Samuela 16:1-12 | Mateusza 15:18-20


 • 2018.10.28 – Robert Miksa – Zmiany są potrzebne, ale…

  1Samuela 8


 • 2016.09.18 – Robert Miksa – Dawid, Saul, Jonatan

  1Samuela 18:1-4