Rafał Witkowski

<< Powrót do kazań

  • 2020.04.19 – Rafał Witkowski

    Jana 11:25 | 1Koryntian 15:20-24 | 1Koryntian 15:55-56 | Rzymian 6:4-6 | 1Jana 3:2 | Hebrajczyków 12:2-3


  • 2020.02.09 – Rafał Witkowski

    1 Piotra 1:22-2:5,9 | Hebrajczyków 10:24-25 | Łukasza 9:23


  • 2019.12.15 – Rafał Witkowski