Pierwszy list do Tymoteusza

<< Powrót do kazań

 • 2021.09.25 – Krzysztof Wantuch – Po co nam starsi zboru?

  Dzieje 20:28 | 1Tymoteusza 3:2-3 | Tytusa 1:7-9 | 1Tymoteusza 3:6 | 1 Tymoteusza 3:1 | 1Piotra 5:2 | Daniela 12:2-3


 • 2021.07.18 – Remigiusz Neumann – Nie słucham Boga…

  Jonasza 1:1-3 | Jana 6:59-60 | Jana 8:43 | 1Tymoteusza 4:1 | Marka 6:11 | Łukasza 9:44 | Rzymian 11:8 | Jana 12:47-48 | Hebrajczyków 1:2 | Rzymian 10:14-20 | Przysłów 3:3-9 | 2Samuela 7:8 | Jana 17:17 | Mateusza 13:34-35 | Marka 4:33-34 | Jana 8:44 | 2Tymoteusza 4:3-4 | Jana 20:30-31 | Psalmów 19:9-11 | Rzymian 10:14-19 | Jakuba 1:16-22 | Izajasza 55:11


 • 2020.06.21 – Krzysztof Wantuch

  Jakuba 1:1-11 | 1Tymoteusza 6:9 | Rzymian 15:5 | Hebrajczyków 2:17-18


 • 2020.05.31 – Mateusz Wichary

  Filipian 4:1-5 | 1Tymoteusza 5:1-2 | 2Tymoteusza 2:8 | 1Tymoteusza 3:3


 • 2018.11.11 – Robert Miksa

  Dzieje 17:26-28 | 1Tymoteusza 17:26-28 | Jakuba 4:3