Mikołaj Haman

<< Powrót do kazań

  • 2020.12.27 – Mikołaj Haman

    Jana 1:1-5 | Rodzaju 1:1-5 | 2Koryntian 4:6 | Wyjścia 27:20-21 | Izajasza 9:1 | Jana 8:12


  • 2020.06.28 – Maciej Białecki, Mikołaj Haman

    Rzymian 6:3-4 || 1Jana 2:12-14 | Hebrajczyków 5:11-13 | Tytusa 2:1-8