Krzysztof Wantuch

<< Powrót do kazań

 • 2023.01.29 – Krzysztof Wantuch – Przemienione życie

  Kolosan 1:3-8 | Rzymian 10:17 | Hebrajczyków 11:6 | 1Jana 3:14 | Mateusza 5:44 | 1Koryntian 13:13 | Efezjan 1:18 | Efezjan 2:8 | Rzymian 5:5 | Tytusa 1:3 | Mateusza 28:20 | 1Korynian 2:4


 • 2023.01.01 – Krzysztof Wantuch

  Dzieje Apostolskie 12:25-14:28 | Dzieje Apostolskie 1:8 | Kolosan 1:6 | 2Tymoteusza 3:11-12


 • 2022.12.25 – Krzysztof Wantuch – Światło w ciemności

  Izajasza 8:23-9:6


 • 2022.12.10 – Krzysztof Wantuch – Wigilijka

  Mateusza 1:1-17


 • 2022.12.04 – Krzysztof Wantuch – Wyższość Nowego Przymierza

  Hebrajczyków 8:1-13 | Objawienie 7,9 | Objawienie 21:10-11 | Objawienie 21:22 | Galacjan 3:10 | Hebrajczyków 9:12 | Hebrajczyków 10:14 | 2 Koryntian 3:5-6