Krzysztof Osiecki

<< Powrót do kazań

 • 2022.08.21 – Krzysztof Osiecki – Czyńcie wszystko na Bożą chwałę

  1Koryntian 10:23-33 | 1 Koryntian 11:1


 • 2021.04.25 – Krzysztof Osiecki

  2Koryntian 6:1-10 | Dzieje 14:2-11 | Dzieje 16:1-40


 • 2018.08.05 – Krzysztof Osiecki – Duchowe bogactwo w Chrystusie

  2Koryntian 8:9 | Hebrajczyków 1:1-2


 • 2017.07.16 – Krzysztof Osiecki

  2Koryntian 2:12-17


 • 2013.10.06 – Krzysztof Osiecki – Dlaczego chrzest w wieku świadomym?

  Dzieje 8:26-40