Zbigniew Miksa

<< Powrót do kazań

  • 2018.02.04 – Zbigniew Miksa – Boża łaska w życiu człowieka

    1Piotra 1:1-2 | 1Piotra 1:22 | 1Piotra 1:8-13 | 1Piotra 2:19-21 | 1Piotra 3:6-7 | 1Piotra 5:12


  • 2015.01.04 – Zbigniew Miksa – Ewangelia szczęśliwego Boga

    Łukasza 2:1-21


  • 2014.03.30 – Zbigniew Miksa – Role „kamieni” w naszym życiu

    Hebrajczyków 12:15