List do Filipian

<< Powrót do kazań

 • 2023.04.30 – Krzysztof Wantuch – Przemijające poddanie

  Kolosan 3:18-4:1 | Jozuego 24:15 | Filipian 2:6-8


 • 2023.04.09 – Krzysztof Wantuch – Chrystus zmartwychwstał! I my prawdziwie zmartwychwstaniemy!

  1Koryntian 15:1-8 | 1Koryntian 15:12-23 | Filipian 3:20-21 | 1Koryntian 15:35-38 | 1Koryntian 15:51-57


 • 2022.01.16 – Mateusz Wichary – O, ceń swój Zbór

  Kolosan 1:24-29 | Dzieje 9:1-5 | Filipian 2:17


 • 2021.10.24 – Ken Brownd

  Rodzaju 3:1-5 | Filipian 2:5-8 | Jakuba 4:6-7 | Jakuba 4:10-12 | Rzymian 10:3


 • 2021.09.26 – Włodzimierz Tasak

  Filipian 4:8