Mateusz Wichary

<< Powrót do kazań

  • 2022.01.16 – Mateusz Wichary – O, ceń swój Zbór

    Kolosan 1:24-29 | Dzieje Apostolskie 9:1-5 | Filipian 2:17


  • 2021.06.27 – Mateusz Wichary, Krzysztof Wantuch

    Efezjan 4:1-32 || Łukasza 10:25-34


  • 2020.05.31 – Mateusz Wichary

    Filipian 4:1-5 | 1Tymoteusza 5:1-2 | 2Tymoteusza 2:8 | 1Tymoteusza 3:3