Mateusz Wichary

<< Powrót do kazań

 • 2023.07.23 – Mateusz Wichary – DojrzewajMY!

  1 Jana 3:12-14


 • 2022.01.16 – Mateusz Wichary – O, ceń swój Zbór

  Kolosan 1:24-29 | Dzieje 9:1-5 | Filipian 2:17


 • 2021.06.27 – Mateusz Wichary, Krzysztof Wantuch

  Efezjan 4:1-32 || Łukasza 10:25-34


 • 2020.05.31 – Mateusz Wichary

  Filipian 4:1-5 | 1Tymoteusza 5:1-2 | 2Tymoteusza 2:8 | 1Tymoteusza 3:3


 • 2019.06.30 – Mateusz Wichary – Bądź wdzięczny za Zbór

  Kolosan 1:24-29 | Dzieje 9:1-4