Maciej Maliszak

<< Powrót do kazań

  • 2023.11.19 – Maciej Maliszak


  • 2022.11.27 – Maciej Maliszak – Idź i postępuj podobnie

    Łukasza 10:25-37


  • 2021.11.21 – Maciej Maliszak

    Jana 18:33-37 | Łukasza 22:15 | Mateusza 26:37-38 | Jana 17:17 | Jana 19:38 |


  • 2020.12.13 – Maciej Maliszak

    Hebrajczyków 13:1-3 | Jana 13:35 | Rzymian 12:10-13 | Rodzaju 19:1-3 | Mateusza 25:40 | 1Koryntian 12:26-27