Druga Księga Królewska

<< Powrót do kazań

  • 2022.09.04 – Krzysztof Wantuch – Idealne miejsce do życia

    Psalm 46 | Psalm 47 | Hebrajczyków 11:8-10 | 2Królewska 19:35-37 | Hebrajczyków 11:13-16 | Jana 14:1-3 | Objawienie 22:1-5 | Rzymian 8:38-39 | Efezjan 2:7-8


  • 2022.08.07 – Krzysztof Wantuch – Wesele w czasach niewoli

    2Kronik 36:11-16 | 2 Królewska 25:1-7 | Psalm 45 | Rodzaju 49:10 | 2Samuela 7:12-13 | Ezechiela 16:10-14


  • 2021.08.22 – Roy Stiff

    Jakuba 5:17-18 | 2Królewska 4:1-7 | 2Królewska 4:11-16 | 2Królewska 4:22-27-30 | 2Królewska 3:13-18