Księga Psalmów

<< Powrót do kazań

 • 2023.05.07 – Adrian Stróżek – Zastanówcie się nad waszym postępowaniem

  Psalm 137 | Ezdrasza 1:1-2 | Ezdrasza 5:1-2 | Aggeusza 1 | Aggeusza 2:10-19


 • 2022.09.25 – Krzysztof Wantuch – Przebaczenie i odnowa

  Psalm 51:1-21 | Wyjścia 34:6-7 | Daniela 9:8 | Daniela 9:16


 • 2022.09.18 – Krzysztof Wantuch – Wołanie z mroków serca

  Psalm 44:12-13 | Psalm 44:18-19 | Psalm 44:24-25 | Psalm 50 | Marka 12:29-30 | Marka 12:31 | Hebrajczyków 8:7-10 | Hebrajczyków 9:15 | Efezjan 2:8-10


 • 2022.09.11 – Krzysztof Wantuch – Jak w wierze twardo stąpać po ziemi?

  Psalm 48 | Psalm 49 | Hebrajczyków 11:1-3


 • 2022.09.04 – Krzysztof Wantuch – Idealne miejsce do życia

  Psalm 46 | Psalm 47 | Hebrajczyków 11:8-10 | 2Królewska 19:35-37 | Hebrajczyków 11:13-16 | Jana 14:1-3 | Objawienie 22:1-5 | Rzymian 8:38-39 | Efezjan 2:7-8