Księga Psalmów

<< Powrót do kazań

 • 2023.05.21 – Krzysztof Wantuch – Przemieniony i nie sam

  Kolosan 4:7-18 | Psalm 139:1-5 | Kolosan 2:13-14 | Kolosan 3:11 | Kolosan 1:28 | Marka 10:29-30


 • 2023.05.07 – Adrian Stróżek – Zastanówcie się nad waszym postępowaniem

  Psalm 137 | Ezdrasza 1:1-2 | Ezdrasza 5:1-2 | Aggeusza 1 | Aggeusza 2:10-19


 • 2022.09.25 – Krzysztof Wantuch – Przebaczenie i odnowa

  Psalm 51:1-21 | Wyjścia 34:6-7 | Daniela 9:8 | Daniela 9:16


 • 2022.09.18 – Krzysztof Wantuch – Wołanie z mroków serca

  Psalm 44:12-13 | Psalm 44:18-19 | Psalm 44:24-25 | Psalm 50 | Marka 12:29-30 | Marka 12:31 | Hebrajczyków 8:7-10 | Hebrajczyków 9:15 | Efezjan 2:8-10


 • 2022.09.11 – Krzysztof Wantuch – Jak w wierze twardo stąpać po ziemi?

  Psalm 48 | Psalm 49 | Hebrajczyków 11:1-3