Księga Jonasza

<< Powrót do kazań

 • 2022.06.19 – Krzysztof Wantuch – Dla mnie łaska, dla innych sąd!

  Jonasza 4:1-11 | Wyjścia 32:9-10 | Wyjścia 32:14 | Wyjścia 34:6-9 | Przysłów 4:23


 • 2022.05.29 – Krzysztof Wantuch

  Jonasza 3:1-10 | Jana 3:16 | Kolosan 1:21-22


 • 2022.05.22 – Krzysztof Wantuch – Oburzająca miłość

  Jonasza 1:1-2 | Jonasza 1:11 | Psalm 139:7-10


 • 2021.07.18 – Remigiusz Neumann – Nie słucham Boga…

  Jonasza 1:1-3 | Jana 6:59-60 | Jana 8:43 | 1Tymoteusza 4:1 | Marka 6:11 | Łukasza 9:44 | Rzymian 11:8 | Jana 12:47-48 | Hebrajczyków 1:2 | Rzymian 10:14-20 | Przysłów 3:3-9 | 2Samuela 7:8 | Jana 17:17 | Mateusza 13:34-35 | Marka 4:33-34 | Jana 8:44 | 2Tymoteusza 4:3-4 | Jana 20:30-31 | Psalmów 19:9-11 | Rzymian 10:14-19 | Jakuba 1:16-22 | Izajasza 55:11


 • 2014.09.28 – Sławomir Biliński – Rozczarowanie Bogiem

  Jonasza 4:1-11