Kim jesteśmy i w co wierzymy?

Kościół Baptystyczny jest Kościołem chrześcijańskim

Powstał na przełomie XVI i XVII wieku jako jeden z nurtów Reformacji. Na świecie skupia ponad 100 milionów osób. Baptystami było i jest wielu innych wybitnych mężów stanu, pisarzy, naukowców i przemysłowców. W Polsce Kościół Chrześcijan Baptystów działa od około 150 lat.

Pierwsze wspólnoty (zbory) typowo baptystyczne powstały w początkach XVII stulecia w Holandii i Anglii. Baptyści wystąpili wtedy z tak oczywistymi dzisiaj, a tak niezwykłymi wówczas, postulatami, jak:

 • rozdział Kościoła od państwa,
 • wolność sumienia i wyznania dla wszystkich,
 • wzajemna tolerancja religijna.

Prześladowani za swe „wywrotowe” poglądy, emigrowali do Ameryki, gdzie założyli pierwsze państwo oparte na powyższych zasadach – Rhode Island. Położyli w ten sposób podwaliny dla powstania Stanów Zjednoczonych. Swymi ideami wywarli wielki wpływ na uchwalenie konstytucji tego kraju – pierwszego tego typu dokumentu na świecie. Również w dzisiejszych czasach są baptyści czynnie zaangażowani w duchową i moralną odnowę naszego świata.


Skąd nazwa „baptyści”?

Baptyści” (z j. greckiego „chrzciciele”) to nazwa, która była im nadawana, ponieważ kwestionowali sensowność chrztu niemowląt. Uważali, że jako sprzeczny z nauką i praktyką Nowego Testamentu jest bezwartościowy, a nawet szkodliwy, bo sugeruje, że można być chrześcijaninem w sposób bierny – niejako „z urodzenia”. Takiemu podejściu przeciwstawiali konieczność podjęcia przez każdego człowieka osobistej decyzji naśladowania Chrystusa, po której dopiero może nastąpić świadome przyjęcie chrztu wiary połączone z aktywnym włączeniem się w życie Kościoła. Wbrew pozorom takie postawienie sprawy nie spowodowało zawężenia oddziaływania Kościoła Baptystów jedynie na moralne i intelektualne elity. Bóg w swej łasce porusza różnych ludzi, toteż w ciągu swej prawie 400-letniej historii byli baptyści częścią wielu przebudzeń duchowych dosięgających swym zasięgiem wszystkich szczebli drabiny społecznej. W ich wyniku stali się w skali światowej jednym z głównych wyznań protestanckich.


Bardziej znani baptyści

 • John Bunyan – XVII- wieczny klasyk literatury angielskiej;
 • Charles Spurgeon – uważany za jednego z największych kaznodziejów w historii Anglii;
 • Billy Graham – najbardziej popularny i ceniony ewangelista międzynarodowy XX wieku;
 • Martin Luther King – działacz na rzecz obrony praw człowieka, laureat pokojowej nagrody Nobla;
 • J. D. Rockefeller – przemysłowiec i filantrop;
 • Hary Truman – były prezydent Stanów Zjednoczonych;
 • Jimmy Carter – były prezydent Stanów Zjednoczonych, aktualnie działający na rzecz światowego pokoju;
 • Josh McDowell – uznany autorytet na polu apologetyki biblijnej, wykładowca i ewangelista, autor ponad 40-tu książek;

Podstawowe zasady wiary:

 1. Wierzymy, że Pismo Święte jest skierowanym do nas Słowem Bożym, najwyższym autorytetem dla naszej wiary i życia.
 2. Wierzymy, że istnieje tylko jeden odwiecznie żyjący, troisty w swej naturze Bóg, który jest Duchem; Ojciec, Syn i Duch Święty.
 3. Wierzymy, że Jezus Chrystus przez swą Śmierć i zmartwychwstanie przezwyciężył przekleństwo grzechu i Śmierci ciążące nad światem.
 4. Wierzymy, że Kościół posłany jest na ten świat, aby proklamować Chrystusa jako jedynego Pośrednika i Zbawiciela.
 5. Wierzymy, że tylko ten, kto upamięta się i odwróci od grzechu, a zwróci wiarą do Jezusa Chrystusa, otrzyma przebaczenie i życie wieczne.
 6. Wierzymy, że Jezus Chrystus powróci wkrótce jako Król Królów i Pan Panów, by sądzić żywych i umarłych.

Kierując się nauczaniem Biblii, odrzucamy istnienie:

 • „Świętych miejsc” – Kościół jest tam, gdzie w danej chwili wierzący w Chrystusa zbierają się, by go wielbić; nie jest budowlą, lecz społecznością.
 • „Świętego czasu” – Boga należy czcić zawsze i wszędzie, całym swoim życiem – a nie od święta.
 • „Świętej kasty” – w Nowym Testamencie wszyscy chrześcijanie nazywani są kapłanami, gdyż jako oczyszczeni krwią Chrystusa mają wolny dostęp do tronu Boga, nie potrzebując żadnych pośredników.
 • „Świętych rytuałów”– jedynie biblijne sakramenty: chrzest i komunia, mają wartość o tyle tylko, o ile wyrażają istniejącą rzeczywistość duchową, tj. przyłączenie i udział w społeczności z Bogiem – same przez się nie są w stanie nic dać.

Kościół Baptystów w Polsce

Prowadzi swą działalność od prawie 150-ciu lat. Szczególny jej rozkwit przypada na lata międzywojenne, gdy na kresach wschodnich pod wpływem czytania Biblii rozpaliło się przebudzenie, w wyniku którego kilkadziesiąt tysięcy osób doświadczyło osobistego poznania Pana Jezusa Chrystusa. Rozwinęła się działalność wydawnicza: wydawano czasopisma w pięciu funkcjonujących wówczas w Polsce językach; oraz społeczna – Kościół utrzymywał sierociniec, dom starców, dom diakonis (sióstr miłosierdzia) i nowoczesny szpital. W czasie ostatniej wojny Kościół nasz został więcej niż zdziesiątkowany, zamarły całe, żywe uprzednio rejony. Choć jesteśmy nieliczni, nie ustajemy w modlitwach za nasz kraj – jego pomyślność i duchowe odrodzenie. Staramy się żyć pod przewodnictwem Słowa Bożego, gdyż doświadczyliśmy jego mocy w naszym własnym życiu i chcemy zachęcić innych, by z wiarą zwrócili się ku niemu. Organizujemy ewangelizacje i różnego typu kursy biblijne, zawsze jesteśmy gotowi służyć duchową pomocą wszystkim szukającym Boga.


Czym różni się kościół protestancki od kościoła katolickiego?