Michał Domagała

<< Powrót do kazań

  • 2019.10.27 – Michał Domagała – Czym jest Kościół?

    1Piotra 2:9-10 | 1Koryntian 3:16 | 1Królewska 8:1-66 | Objawienie 19:7-8


  • 2013.06.09 – Michał Domagała – Gotowość na prowadzenie Ducha

    Dzieje 1:4-11