Martin Heide

<< Powrót do kazań

  • 2017.10.15 – Martin Heide – Zaufaj Panu z całego swojego serca

    Przysłów 3:5 | Przysłów 1:1-7 | Rzymian 12:2-3 | Galacjan 6:4 | Efezjan 5:9-10 | Efezjan 5:15-17