Księga Jeremiasza

<< Powrót do kazań

 • 2021.05.23 – Krzysztof Wantuch

  Jeremiasza 5:31 | Jeremiasza 5:7-8, 12 | Jeremiasza 7:4 | Habakuka 1:2-4 | Łukasza 19:41-44 | Habakuka 3:17-19 | Łukasza 11:9-10


 • 2021.01.10 – Krzysztof Wantuch

  Marka 1:16-45 | Jeremiasza 16:9-12 | Jeremiasza 16:16-17 | Izajasza 61:1-2 | Mateusza 11:23-24


 • 2018.12.16 – Robert Miksa – Jeremiasz, prorok zagłady

  Jeremiasza 1:5-7 | Jeremiasza 1:2 | Jeremiasza 8:1-2 | Jeremiasza 20:7-9 | Jeremiasza 2:11-13 | Jeremiasza 3:3 | Jeremiasza 5:3-5 | Jeremiasza 5:23-31 | 2Tymoteusza 4:3 | Jeremiasza 7:4-11 | Amosa 5:21-24 | Przysłów 17:16 | Izajasza 50:4 | Jeremiasza 17:5-10 | Jana 2:19-20 | Mateusza 7:3-5 | Jana 18:36


 • 2018.04.01 – Adrian Stóżek – Znaczenie zmartwychwstania Jezusa

  Łukasza 24:36-49 | Powtórzonego Prawa 21:23 | Jeremiasza 31:31


 • 2018.02.11 – Ken Brownd

  Jeremiasza 32:1-25