Szymon Kołdys

<< Powrót do kazań

  • 2019.11.17 – Szymon Kołdys

    Kolosan 1:24-29 | Objawienie 6:9-11 | 1Koryntian 2:7 |