Pierwsza Księga Kronik

<< Powrót do kazań

  • 2019.06.16 – Tomasz Kułaga – Boża suwerenność w moim codziennym życiu

    2Samuela 7:1-29 | 1Kronik 17:1-27


  • 2017.10.08 – Ken Brownd – Boże serce

    1Kronik 29:10-19 | Rzymian 10:10 | 1Królewska 11:4 | Izajasza 31:1 | Psalm 51:12-13 | Rzymian 4:4-8


  • 2013.02.17 – Ken Brownd – Bliska relacja z Bogiem: przykład Obeda Edomczyka

    1Kronik 13:13-14