Adrian Stróżek

<< Powrót do kazań

 • 2023.06.11 – Adrian Stróżek – Zastanówcie się nad Bożymi drogami

  Aggeusza


 • 2023.05.07 – Adrian Stróżek – Zastanówcie się nad waszym postępowaniem

  Psalm 137 | Ezdrasza 1:1-2 | Ezdrasza 5:1-2 | Aggeusza 1 | Aggeusza 2:10-19


 • 2022.03.27 – Adrian Stóżek

  Marka 14:1-11


 • 2021.10.17 – Adrian Stróżek

  Dzieje 8:26-40 | Izajasza 56:3-5


 • 2020.12.25 – Adrian Stróżek

  Jana 1:1-4