Księga Przysłów

<< Powrót do kazań

 • 2022.06.26 – Roy Stiff – O naśladowaniu Jezusa

  Rodzaju 6:5-6 | Rodzaju 8:21 | Rzymian 3:10-18 | Hebrajczyków 8:10-11 | Rzymian 5:5 | Przysłów 4:23 | Efezjan 5:18-20


 • 2022.06.19 – Krzysztof Wantuch – Dla mnie łaska, dla innych sąd!

  Jonasza 4:1-11 | Wyjścia 32:9-10 | Wyjścia 32:14 | Wyjścia 34:6-9 | Przysłów 4:23


 • 2021.07.18 – Remigiusz Neumann – Nie słucham Boga…

  Jonasza 1:1-3 | Jana 6:59-60 | Jana 8:43 | 1Tymoteusza 4:1 | Marka 6:11 | Łukasza 9:44 | Rzymian 11:8 | Jana 12:47-48 | Hebrajczyków 1:2 | Rzymian 10:14-20 | Przysłów 3:3-9 | 2Samuela 7:8 | Jana 17:17 | Mateusza 13:34-35 | Marka 4:33-34 | Jana 8:44 | 2Tymoteusza 4:3-4 | Jana 20:30-31 | Psalmów 19:9-11 | Rzymian 10:14-19 | Jakuba 1:16-22 | Izajasza 55:11


 • 2021.03.28 – Tomasz Kułaga

  Jakuba 3:1-15 | Przysłów 16:24 | Przysłów 15:1 | Przysłów 15:4 | Psalm 133:1-3


 • 2019.11.24 – Andrzej Seweryn – Pomoc moja jest od Pana

  Psalmy 121:1-4 | Jakuba 1:5-7 | Mateusza 13:20-21 | Psalmy 73:1-3 | Psalmy 73:17 | Psalmy 66:9-12 | Psalmy 15:1-5 | Przysłów 3:21-23 | Psalmy 1:1-5 | 2 Piotra 1:5-10