Księga Ezechiela

<< Powrót do kazań

  • 2022.08.07 – Krzysztof Wantuch – Wesele w czasach niewoli

    2Kronik 36:11-16 | 2 Królewska 25:1-7 | Psalm 45 | Rodzaju 49:10 | 2Samuela 7:12-13 | Ezechiela 16:10-14


  • 2021.03.14 – Krzysztof Wantuch

    Marka 4:1-34 | Izajasza 6:9-10 | Ezechiela 12:2 | 1Koryntian 2:14 | Izajasza 35:4-6 | Jana 16:12-14