Kazania

2023 >> 2022 >> 2021 >> 2020 >> 2019 >> 2018 >> 2017 >> 2016 >> 2015 >> 2014 >> 2013 >> 2012 >> 2011 >> 2010 >> 2009 >> 2008 >> 2007 >> 2006 >> 2005

 • 2023.10.01 – Krzysztof Wantuch – Przekleństwo sukcesu


 • 2023.09.24 – Roy Stiff – Owca, kasa, syn

  Łukasza 15:1-32 | 1Koryntian 3:14-15


 • 2023.09.17 – Krzysztof Wantuch – Bitwa o życie

  Sędziów 7:9-25 | Rzymian 8:16 | Rzymian 8:38-39 | Mateusza 28:19-20 | Kolosan 1:29 | Hebrajczyków 10:25 | Sędziów 7:16-20


 • 2023.09.10 – Roy Stiff – Cóż może zrobić mi człowiek


 • 2023.09.03 – Krzysztof Wantuch – Drobna usterka, czy remont generalny?

  Sędziów 6:33-7:8 | Hebrajczyków 1:1-3 | 2Koryntian 12:9-10


Mówca:


Księga: