Kazania

2023 >> 2022 >> 2021 >> 2020 >> 2019 >> 2018 >> 2017 >> 2016 >> 2015 >> 2014 >> 2013 >> 2012 >> 2011 >> 2010 >> 2009 >> 2008 >> 2007 >> 2006 >> 2005

  • 2023.11.12 – Krzysztof Wantuch – O tym, co słuszne – dwie odmienne perspektywy


  • 2023.10.29 – Adam Gutsche – Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości


  • 2023.10.22 – Krzysztof Wantuch – Gorzki smak zwycięstwa – Sędzia Jefta


  • 2023.10.15 – Robert Miksa – Dziwna modlitwa Abrahama


  • 2023.10.08 – Roy Stiff – Dlaczego Jego chwała?


Mówca:


Księga: