Kazania

2023 >> 2022 >> 2021 >> 2020 >> 2019 >> 2018 >> 2017 >> 2016 >> 2015 >> 2014 >> 2013 >> 2012 >> 2011 >> 2010 >> 2009 >> 2008 >> 2007 >> 2006 >> 2005

  • 2010.01.10 – Robert Miksa – Czterej świadkowie Jezusa

    Jana 5:30-47


  • 2010.01.03 – Sławomir Biliński – Zaczerpnij z właściwego źródła

    Izajasza 8:6-10


Mówca:


Księga: