Kazania

2023 >> 2022 >> 2021 >> 2020 >> 2019 >> 2018 >> 2017 >> 2016 >> 2015 >> 2014 >> 2013 >> 2012 >> 2011 >> 2010 >> 2009 >> 2008 >> 2007 >> 2006 >> 2005

 • 2010.04.25 – Robert Miksa

  Jana 6:53-71


 • 2010.04.11 – Philip Roberts – Czy bogaty może zdobyć życie wieczne?

  Marka 10:17-22


 • 2010.04.11 – Robert Miksa – Krótka refleksja po tragedii w Smoleńsku

  Izajasza 55:6-11


 • 2010.04.18 – Sławomir Biliński

  Jana 21:15-23


 • 2010.04.04 – Sławomir Biliński – Na spotkanie Pana

  Jana 20:11-18


Mówca:


Księga: