Kazania

2023 >> 2022 >> 2021 >> 2020 >> 2019 >> 2018 >> 2017 >> 2016 >> 2015 >> 2014 >> 2013 >> 2012 >> 2011 >> 2010 >> 2009 >> 2008 >> 2007 >> 2006 >> 2005

 • 2010.07.18 – Sławomir Biliński – Uzdrowienie ślepego

  Marka 8:22-26


 • 2010.07.11 – Robert Miksa – Ciało człowieka, cz. 1

  Rzymian 12:1-2


 • 2010.07.04 – Robert Miksa

  Dzieje 7:20-25


 • 2010.06.27 – Robert Miksa – Błogosławiony odpoczynek

  Mateusza 6:24-34


 • 2010.06.20 – Sławomir Biliński – Pokorna wiara

  Łukasza 17:5-10


Mówca:


Księga: