Kazania

2023 >> 2022 >> 2021 >> 2020 >> 2019 >> 2018 >> 2017 >> 2016 >> 2015 >> 2014 >> 2013 >> 2012 >> 2011 >> 2010 >> 2009 >> 2008 >> 2007 >> 2006 >> 2005

 • 2010.10.31 – Sławomir Biliński

  Liczb 20:1-13


 • 2010.10.24 – Robert Miksa – Dojrzałość zboru

  1Piotra 5:1-5


 • 2010.10.17 – Adrian Stróżek – Uzdrowienie trędowatego

  Marka 9:14-29


 • 2010.10.10 – Robert Miksa – Małżeństwo

  Efezjan 3:14-21


 • 2010.10.03 – Robert Miksa – Dziękczynienie

  Rzymian 1:18-32


Mówca:


Księga: