Kazania

2023 >> 2022 >> 2021 >> 2020 >> 2019 >> 2018 >> 2017 >> 2016 >> 2015 >> 2014 >> 2013 >> 2012 >> 2011 >> 2010 >> 2009 >> 2008 >> 2007 >> 2006 >> 2005

 • 2010.12.05 – Robert Miksa – Lęk

  Psalm 91


 • 2010.11.28 – Robert Miksa – Wskazówki z przypowieści Salomona

  Przysłów 2:1-5


 • 2010.11.21 – Sławomir Biliński – Rozkoszuj się Panem

  Psalm 37:1-7


 • 2010.11.14 – Adam Gutsche – Zmienia każdą ścieżkę w autostradę

  Izajasza 40:3-5


 • 2010.11.07 – Robert Miksa – Dziękczynienie z doświadczenia Golgoty

  Efezjan 5:1-21


Mówca:


Księga: