Kazania

2023 >> 2022 >> 2021 >> 2020 >> 2019 >> 2018 >> 2017 >> 2016 >> 2015 >> 2014 >> 2013 >> 2012 >> 2011 >> 2010 >> 2009 >> 2008 >> 2007 >> 2006 >> 2005

 • 2011.01.02 – Robert Miksa – Życiowe plany

  Łukasza 12:13-21


 • 2010.12.26 – Robert Miksa – Ratunek od Boga

  Izajasza 9:1


 • 2010.12.25 – Sławomir Biliński – Radość przebywania z Bogiem

  Łukasza 1:5-17


 • 2010.12.19 – Sławomir Biliński – Wiara w obliczu trosk i przeciwności

  Marka 6:1-5


 • 2010.12.12 – Robert Miksa – Jezus światłością świata

  Jana 8:12-20


Mówca:


Księga: