Pierwszy list do Koryntian

<< Powrót do kazań

 • 2018.04.08 – Robert Miksa – Grzech w życiu Chrześcijanina, cz. 1

  Galacjan 6:1-5 | 1Koryntian 15:1-10 | 1Królewska 22:1-29 | Objawienie 2:1-7 | Objawienie 3:14-21


 • 2016.02.28 – Sławomir Biliński – Powołanie przez Jezusa Chrystusa

  1Koryntian 4:1-13


 • 2015.04.05 – Ken Brownd – A co, jeżeli Chrystus nie Zmartwychwstał?

  1Koryntian 15:12-34 | Rzymian 6:9-11


 • 2014.12.07 – Robert Miksa – Świątynia Boża

  1Koryntian 3:10-23


 • 2013.09.01 – Sławomir Biliński – Życie cielesne i duchowe

  1Koryntian 1:10-17