Pierwszy list do Koryntian

<< Powrót do kazań

 • 2023.09.24 – Roy Stiff – Owca, kasa, syn

  Łukasza 15:1-32 | 1Koryntian 3:14-15


 • 2023.08.06 – Krzysztof Wantuch – Wołanie o niespodziewany ratunek

  Sędziów 3:7-31 | 1Koryntian 11:32 : 1Koryntian 1:26-27


 • 2023.04.09 – Krzysztof Wantuch – Chrystus zmartwychwstał! I my prawdziwie zmartwychwstaniemy!

  1Koryntian 15:1-8 | 1Koryntian 15:12-23 | Filipian 3:20-21 | 1Koryntian 15:35-38 | 1Koryntian 15:51-57


 • 2023.01.29 – Krzysztof Wantuch – Przemienione życie

  Kolosan 1:3-8 | Rzymian 10:17 | Hebrajczyków 11:6 | 1Jana 3:14 | Mateusza 5:44 | 1Koryntian 13:13 | Efezjan 1:18 | Efezjan 2:8 | Rzymian 5:5 | Tytusa 1:3 | Mateusza 28:20 | 1Korynian 2:4


 • 2023.01.15 – Roy Stiff

  Kolosan 3:1-9 | 1Koryntian 6:17 | Jakuba 1:19-21 | Kolosan 3:12-14 | Efezjan 4:26 | Hebrajczyków 12:14-15