Pierwszy list do Koryntian

<< Powrót do kazań

  • 2013.05.12 – Stiepan Piekun – Bieg wiary

    1Koryntian 9:24-27


  • 2012.04.08 – Robert Miksa – Zmartwychwstanie a gry komputerowe

    1Koryntian 15:35-58


  • 2011.04.24 – Robert Miksa – Baranek Boży, który gładzi grzechy świata

    1Koryntian 5:7