Pierwszy list do Koryntian

<< Powrót do kazań

 • 2018.09.02 – Ken Brownd

  1Koryntian 3:5-9 | 1Koryntian 16:12


 • 2018.05.06 – Stanisław Sylwestrowicz – Chrzest, Boże ustanowienie, które nie daje zbawienia

  1Koryntian 1:10-18 | Dzieje 16:31 | Jana 17:20-23 | Dzieje 26:17-18 | 2Koryntian 4:3-4


 • 2018.04.15 – Ken Brownd – Jak Bóg obdarza

  1Piotra 4:10-11 | 1Koryntian 12:7


 • 2018.04.08 – Robert Miksa – Grzech w życiu Chrześcijanina, cz. 1

  Galacjan 6:1-5 | 1Koryntian 15:1-10 | 1Królewska 22:1-29 | Objawienie 2:1-7 | Objawienie 3:14-21


 • 2016.02.28 – Sławomir Biliński – Powołanie przez Jezusa Chrystusa

  1Koryntian 4:1-13