Pierwszy list do Koryntian

<< Powrót do kazań

 • 2020.02.16 – Roy Stiff – Jak być wstrzemięźliwym

  1Koryntian 10:6 | Wyjścia 17:1-2, 5-6 | 1Koryntian 10:4 | Liczb 20:8-12 | Wyjścia 32:1-6 | Wyjścia 32:10-14


 • 2019.12.25 – Maciej Białecki

  Mateusza 28:16-20 | Łukasza 9:59-62 | Mateusza 19:29-30 | Łukasza 14:25-26 | 1Koryntian 2:13-14 | 1Koryntian 15:4-9


 • 2019.11.17 – Szymon Kołdys

  Kolosan 1:24-29 | Objawienie 6:9-11 | 1Koryntian 2:7 |


 • 2019.10.27 – Michał Domagała – Czym jest Kościół?

  1Piotra 2:9-10 | 1Koryntian 3:16 | 1Królewska 8:1-66 | Objawienie 19:7-8


 • 2019.05.12 – Roy Stiff – Modlitwa

  Efezjan 2:5-6 | Kolosan 3:1 | 1Koryntian 6:17 | Mateusza 6:14-15