Pierwszy list do Koryntian

<< Powrót do kazań

 • 2020.04.19 – Rafał Witkowski

  Jana 11:25 | 1Koryntian 15:20-24 | 1Koryntian 15:55-56 | Rzymian 6:4-6 | 1Jana 3:2 | Hebrajczyków 12:2-3


 • 2020.04.12 – Roy Stiff

  1Koryntian 15:17 | Rzymian 4:25 | Rzymian 6:4-7 | 1Koryntian 15:42-45


 • 2020.04.05 – Roy Stiff

  1Koryntian 3:1-3 | Powtórzonego Prawa 32:51-52 | Jozuego 1:8-9 | Jozuego 3:13-16


 • 2020.02.16 – Roy Stiff – Jak być wstrzemięźliwym

  1Koryntian 10:6 | Wyjścia 17:1-2, 5-6 | 1Koryntian 10:4 | Liczb 20:8-12 | Wyjścia 32:1-6 | Wyjścia 32:10-14


 • 2019.12.25 – Maciej Białecki

  Mateusza 28:16-20 | Łukasza 9:59-62 | Mateusza 19:29-30 | Łukasza 14:25-26 | 1Koryntian 2:13-14 | 1Koryntian 15:4-9