Wyznanie wiary


Powyższa konfesja, podobnie jak inne deklaracje doktrynalne baptystów, nie zastępuje nam Biblii, która jako dokument objawionego Słowa Bożego jest najwyższym i niezrównanym autorytetem w sprawach wiary i życia chrześcijańskiego. Powstające na różnych etapach historii baptyzmu wyznania wiary posiadają przede wszystkim charakter zwięzłej informacji o prawdach Pisma Świętego, którymi kierują się poszczególni wierzący, jak i całe zbory. Są one formą „wytłumaczenia się z nadziei” (1 Ptr. 3,15) danej nam w Jezusie Chrystusie. Niech ta konfesja będzie kolejną zachętą do głębszego wniknięcia w bogactwo Biblii, gdyż „całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożytecz­ne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany” (2 Tym. 3,16-17)

https://baptysci.pl/naszawiara/wyznaniewiary