Maciej Białecki

<< Powrót do kazań

  • 2017.06.11 – Maciej Białecki

    Jana 4:1-41


  • 2017.01.22 – Maciej Białecki – Grzech a nasze życie

    Efezjan 2:1-10


  • 2016.12.04 – Maciej Białecki – Problem cierpienia

    Hioba 1:6-9 | Hioba 1:13-19 | Hioba 23:1-7 | Hioba 38:2-18 | Hioba 42:1-6 | Hebrajczyków 4:14-16


  • 2016.06.19 – Maciej Białecki – Chrystus w Tobie