Maciej Białecki

<< Powrót do kazań

 • 2019.10.20 – Maciej Białecki

  1Piotra 1:1-8


 • 2019.09.08 – Maciej Białecki


 • 2019.05.05 – Maciej Białecki

  1Piotra 2:13-25


 • 2019.04.07 – Maciej Białecki – Posłuszeństwo w Panu

  2Koryntian 7:9-10 | Efezjan 6:1-4 | Wyjścia 20:12 | Przysłów 19:18


 • 2019.03.03 – Maciej Białecki – Inny pomysł na małżeństwo #2

  Efezjan 5:21-6:9 | Rodzaju 3:16-17 | 1Koryntian 11:8-9 | 1Koryntian 11:3 | Rodzaju 2:18-23 | Sędziów 13:17-23