Sermons by Maciej Białecki

Inny pomysł na małżeństwo #2

Drugi z cyklu Relacja w małżeństwie – Maciej Białecki Część pierwsza    Efazjan 5:21-6:9    1 Mojżeszowa 3:16-17    1 Koryntian 11:8-9    1 Koryntian 11:3    1 Mojżeszowa 2:18-23    Sędziów 13:17-23    1 Mojżeszowa 3:16-17   Więcej kazań w formacie VIDEO znajdziesz tutaj. Zapraszamy również na stronę Trójmiejskiej Akademii Biblijnej.