Sermons on Dzieje Apostolskie

Apostoł Paweł i Niepodległość Polski

Kazanie w wersji WIDEO została zarejestrowane w czasie nabożeństwa w II Zborze Kościoła Baptystów w Gdańsku    Dzieje Apostolskie 17:26-28    1. Tymoteusza 17:26-28    Jakuba 4:3 Więcej kazań w formacie VIDEO znajdziesz tutaj. Zapraszamy również na stronę Trójmiejskiej Akademii Biblijnej.

Rola i Cechy Starszych Zboru

   Dzieje Apostolskie 20:17    Dzieje Apostolskie 20:28-32    Dzieje Apostolskie 11:30    Dzieje Apostolskie 14:23    Jakuba 5:14-16    Tytusa 1:5   1 Piotra 5:1-3    Dzieje Apostolskie 14:23    1 Tymoteusza 3:1-7    Tytusa 1:5-9   Więcej kazań w formacie VIDEO znajdziesz tutaj. Zapraszamy również na stronę Trójmiejskiej Akademii Biblijnej