Dzieje Apostolskie

<< Powrót do kazań

 • 2022.01.16 – Mateusz Wichary – O, ceń swój Zbór

  Kolosan 1:24-29 | Dzieje 9:1-5 | Filipian 2:17


 • 2021.10.17 – Adrian Stróżek

  Dzieje 8:26-40 | Izajasza 56:3-5


 • 2021.09.25 – Krzysztof Wantuch – Po co nam starsi zboru?

  Dzieje 20:28 | 1Tymoteusza 3:2-3 | Tytusa 1:7-9 | 1Tymoteusza 3:6 | 1 Tymoteusza 3:1 | 1Piotra 5:2 | Daniela 12:2-3


 • 2021.09.05 – Krzysztof Wantuch – Po co nam kościół?

  Dzieje 2:41-42 | Kolosan 1:27-28 | Dzieje 2:32-35 | Filipian 2:2-8 | Łukasza 22:14-20 |


 • 2021.05.09 – Krzysztof Wantuch – Uratowani

  Rodzaju 3:1-24 | Rzymian 6:23 | Hebrajczyków 10:14 | Dzieje 2:38