Pierwszy list Piotra

<< Powrót do kazań

 • 2020.08.30 – Maciej Białecki

  1Piotra 2:1-13


 • 2020.03.15 – Roy Stiff

  Rzymian 8:19-22 | Objawienia 6:8 | Objawienia 9:15 | Jana 9:4-5 | 1Piotra 3:15 | Mateusza 10:29 | Hebrajczyków 13:5 | Psalm 139:5 | Psalm 18:3 | Rzymian 8:35-37


 • 2020.03.08 – Roy Stiff – Kościół jest kobietą

  Sędziów 4:4-9 | Łukasza 10:40-42 | Jana 11:20-28 | Objawienie 19:7-9 | 1Piotra 3:7


 • 2020.02.09 – Rafał Witkowski

  1 Piotra 1:22-2:5,9 | Hebrajczyków 10:24-25 | Łukasza 9:23


 • 2019.10.27 – Michał Domagała – Czym jest Kościół?

  1Piotra 2:9-10 | 1Koryntian 3:16 | 1Królewska 8:1-66 | Objawienie 19:7-8