Pierwszy list do Koryntian

<< Powrót do kazań

 • 2022.10.16 – Roy Stiff – Przygotuj się do walki

  Efezjan 6:12 | 1Koryntian 6:3 | Mateusza 4:1-7


 • 2022.08.28 – Maksym Sliazin

  1Koryntian 15:1-4


 • 2022.08.21 – Krzysztof Osiecki – Czyńcie wszystko na Bożą chwałę

  1Koryntian 10:23-33 | 1 Koryntian 11:1


 • 2022.07.24 – Adam Cenian – Żywy Kościół?

  1Koryntian 15:1-11


 • 2022.05.01 – Robert Miksa – Nie bój się, bo jestem z Tobą

  Dzieje 18:1-11 | 1Koryntian 1:18 | 1Koryntian 1:22-24 | 1Koryntian 2:1-5 | Łukasza 10:10-12 | Dzieje 20:26-27 | Dzieje 17:26-27 | Objawienie 2:4 | Izajasza 43:1-2 | 1Koryntian 11:23-27 | Izajasza 55:8-11